THUDO TRAVEL xin gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mãi bay nội địa ” Ba tiếng mỗi ngày- Thỏa ước mơ bay” của Jetstar bắt đầu từ 11h ngày 24/8/2015.

km jetstar 2482015

 

Hãy liên hệ với THUDO TRAVEL để có thể tham gia chương trình khuyễn mãi.