THUDO TRAVEL xin thông báo đến quý khách chương trình khuyến mại giá vé : Hà nội – Hongkong khứ hồi hạng phổ thông

symphony_of_lights_by_palmbook-d5j6n9e

Thời gian xuất vé 29/11/2014 – 31/01/2015
Thời gian khởi hành 29/11/2014 và hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/03/2015
Thời gian dừng tối đa 03 tháng
Đặt chỗ, xuất vé Chỗ phải được xác nhận trên toàn bộ hành trình.
Thay đổi đặt chỗ Trước ngày bay trên vé: được phép với lệ phí 30 USDVào hoặc sau ngày bay ghi trên vé: được phép với lệ phí 50USD
Đổi hành trình Trước ngày bay trên vé: được phép với lệ phí 30 USDVào hoặc sau ngày bay ghi trên vé: được phép với lệ phí 50USD
Hoàn vé Trước ngày bay trên vé: được phép với lệ phí 30 USDVào hoặc sau ngày bay ghi trên vé: được phép với lệ phí 50USD
Thời gian không áp dụng 25/12/2014 – 04/01/201515/02/2015 – 26/02/2015

Theo Vietnam Airlines.