Quy định về hàng hóa cồng kềnh của Jetstar Pacific

Quy định về hàng hóa cồng kềnh của Jetstar Pacific   Giới hạn kích thước và trọng lượng Kiểm tra loại máy bay trước khi đặt chỗ để chắc chắn hàng hóa cồng kềnh của quý khách nằm trong giới hạn kích thước cho phép. Nếu quý khách đã đặt chỗ và muốn gửi thêm […]

Đọc thêm