Quy định về hành lý xách tay của Jetstar Pacific

QUY ĐỊNH VỀ HÀNH LÝ XÁCH TAY CỦA JETSTAR PACIFIC  – Nếu quý khách mang quá nhiều kiện hàng hành lý xách tay hoặc nếu chúng vượt quá hạn mức về kích cỡ và trọng lượng tại cổng khởi hành thì nhân viên sẽ yêu cầu chúng phải được làm thủ tục ký gửi. Có […]

Đọc thêm