Quy định về hành lý của VietNam Airlines

I. QUY ĐỊNH VỀ HÀNH LÝ XÁCH TAY Qui định chung Hành khách hạng Thương gia được phép mang 02 kiện hành lý xách tay, hành khách hạng Phổ thông được phép mang 01 kiện hành lý xách tay. Mỗi kiện hành lý xách tay có trọng lượng không vượt quá 7 kg và có tổng kích […]

Đọc thêm