Mục tiêu:

Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư – phát triển bền vững, lấy niềm tin của khách hàng là thước đo chất lượng dịch vụ, THUDO TRAVEL mong muốn tạo nên một thương hiệu Việt gắn với sự uy tín và chất lượng.

Sứ mệnh:

Đối với cổ đông và đối tác: Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển; cam kết trở thành “Người đồng hành số 1” của các đối tác và cổ đông; luôn gia tăng các giá trị đầu tư hấp dẫn và bền vững.

Đối với khách hàng: Chuyên cung cấp, tư vấn dịch vụ chất lượng nhất cho khách hàng với mức giá tốt nhất và phù hợp nhất. Xây dựng uy tín và thực hiện đúng mọi cam kết trước, trong và sau khi tiến hành giao dịch giữa các bên. Thực hiện nghiệp vụ tư vấn bán hàng một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất

Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện thu  nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.

Đối với xã hội: Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng  đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tự hào dân tộc.

Giá trị cốt lõi:

Tín: THUDO TRAVEL bảo vệ chữ Tín như bảo vệ danh dự của chính mình; Luôn chuẩn bị đầy đủ năng  lực thực thi và nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng cam kết.

Tâm: THUDO TRAVEL đặt chữ Tâm làm nền tảng; Luôn thượng tôn pháp luật, duy trì đạo đức; Lấy khách hàng làm trung  tâm.

Trí: THUDO TRAVEL coi sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy phát triển; Đề cao tinh thần dám nghĩ, dám làm; Chủ trương xây  dựng một “doanh nghiệp học tập”.

Tốc: THUDO TRAVEL đặt tôn chỉ “tốc độ, hiệu quả trong từng hành động”; Thực hành “quyết định nhanh – đầu tư nhanh – triển khai nhanh – bán hàng nhanh – thay đổi và thích ứng nhanh…”

Tinh: THUDO TRAVEL đặt mục tiêu: Con người tinh hoa – Sản phẩm/ Dịch vụ tinh hoa – Cuộc sống tinh hoa – Xã hội  tinh hoa.