Hiện nay, lao động nước ngoài tại Việt Nam đang được các cơ quan quản lý sát sao hơn, vì vậy việc có những giấy tờ hợp pháp dành cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam là việc vô cùng cần thiết.

Trong bài viết này, THUDO TRAVEL sẽ cung cấp cho quý vị và các bạn dịch vụ làm giấy phép lao động và thẻ tạm trú cho lao động nước ngoài tại Việt Nam.

lao động xuất khẩu trong 06 tháng đầu năm 2015
Giấy phép lao động cho lao động nước ngoài tại Việt Nam đang ngày càng trở nên cần thiết

Sau đây là bảng giá chi tiết cho giấy phép lao động tại Việt Nam:

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG/ VIETNAM WORK PERMIT
Dịch vụ
Services
Thời gian làm/ Processing time Giá bán
Prices
(USD/ 1 pax)
Thường/ Normal Khẩn/ Urgent
CẤP MỚI
Obtaining a NEW Work Permit
10 ngày làm việc/
working days
220
5 ngày làm việc/
working days
250
3 ngày làm việc/
working days
300
2 ngày làm việc/
working days
350
GIA HẠN/ CẤP LẠI
Renew Work Permit
5 ngày làm việc/
working days
200
3 ngày làm việc/
working days
250
2 ngày làm việc/
working days
300
Xác nhận miễn GPLĐ
Certificate of Work Permit Exemption
3 ngày làm việc/
working days
220
Xin cấp lại do thay đổi thông tin
Moving Work Permit
5 ngày làm việc/
working days
150
3 ngày làm việc/
working days
200
2 ngày làm việc/
working days
250

Hồ Sơ bao gồm/ Documents:

 • Bằng đại học + Xác nhận kinh nghiệm 5 năm ở nước ngoài/University diploma OR 5 years experience certificate with the same position abroad
 • Lý lịch tư pháp ở nước ngoài/ Criminal record abroad
 • Lý lịch tư pháp Việt Nam/ Criminal record in Vietnam
 • Giấy khám sức khỏe đạt tiêu chuẩn/ Health check certificate at one of standard hospitals for foreigners
 • Công văn chấp thuận của UBND tỉnh thành phố nơi công ty có trụ sở/ Written approval letter from Minister of City/Province People’s Committee where your company located in.
 • Copy công chứng Hộ chiếu/ Notarized copy of passport
 • 4 ảnh 4×6/ 4 pictures size 4×6
 • Giấy tờ công ty (giấy phép hoạt đông) và công ty ký vào mẫu giấy tờ/ Notarized copy of Business license and some application forms following the law prepared need the signature and stamp of your company.

(Tất cả các giấy tờ cấp ra từ nước ngoài đều phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật công chứng sang tiếng Việt/ All papers issued from abroad need to be made consular legalization and notarized translation into Vietnamese)

Bảng giá cho thẻ tạm trú:

THẺ TẠM TRÚ / TEMPORARY RESIDENCE CARD
Dịch vụ
Services
Thời gian làm/ Processing time Giá bán
Prices
(USD/ 1 pax)
Thường/ Normal Khẩn/ Urgent
1 năm/ year 7 ngày làm việc/
working days
180
5 ngày làm việc/
working days
210
4 ngày làm việc/
working days
240
3 ngày làm việc/
working days
280
2 năm / years 7 ngày làm việc/
working days
200
5 ngày làm việc/
working days
230
4 ngày làm việc/
working days
260
3 ngày làm việc/
working days
300
3 năm / years 7 ngày làm việc/
working days
220
5 ngày làm việc/
working days
250
4 ngày làm việc/
working days
280
3 ngày làm việc/
working days
320

Hồ Sơ bao gồm/ Documents:

 • Hộ chiếu gốc/ Original passport
 • 2 ảnh 2×3 / 2 pictures size 2×3
 • Visa/ thẻ tạm trú gốc/ Valid Vietnam visa / original temporary residence card
 • Giấy phép lao động gốc/ chứng nhận miễn GPLĐ/ Chứng nhận là nhà đầu tư/ Original Work Permit/ Certificate of Work Permit Exemption/ Certificate of investment prove that you are the investor
 • Giấy tờ công ty (Bản sao công chứng giấy phép hoạt động + chứng nhận mẫu dấu)/ Notarized copy of Business license + Certificate of Seal Model
 • Ký hồ sơ NA6, NA8, Đăng ký chữ ký và mẫu dấu, mở hồ sơ mới, giấy giới thiệu/ Signing on the forms NA6, NA8, registration of Signature and Seal Model, opening new record, and introduction letter.
 • Nếu bảo lãnh cho gia đình thì kèm theo bản dịch công chứng đăng ký kết hôn + giấy khai sinh / In case that you guarantee for family member(s), please add notarized translation of Marriage certificate + Birth certificate

Mọi yêu cầu xin liên hệ về công ty THUDO TRAVEL theo số hotline  (+84) 904 798 369